Ekológia a zdravie

Príroda

Príroda nás hojne obdarováva svojím bohatstvom. V Mazzive vieme, že tieto zdroje nie sú nevyčerpateľné a ich obnova závisí na tom, ako s prírodou zachádzame, ako jej vraciame jej dary. Pamätajte, že pokiaľ sa rozhodnete pre nákup výrobku vyrobeného z obnoviteľných surovín ekologickými výrobnými procesmi, darujete sebe a budúcim generáciám kúsok svetlej budúcnosti.

Mazzivo ekológia a zdravie

 

Kontrolované výseky

Lesy sú pľúcami Zeme a ich množstvo a stav má vplyv na kvalitu ovzdušia, ktoré dýchame. Drevo používané v našej výrobe pochádza iba z kontrolovaných výsekov na území Poľska. To znamená, že je vyrúbané iba obmedzené množstvo stromov v jednej časti lesa, aby nebola ohrozená rovnováha ekosystému, z ktorého pochádza a na ich miesto je vysadené odpovedajúce množstvo stromov, aby sa vyrúbaná časť lesa mohla rýchlo obnoviť prirodzeným spôsobom.

 

Náter povrchu nábytku prírodného pôvodu

Príroda nám vo vysokej miere dáva, čo jej sami ponúkame, preto je také dôležité, aby sme sa nepozerali len na to, koľko z nej berieme, ale taktiež čo jej vraciame. Väčšina všeobecne používaných preparátov k náteru povrchu obsahuje množstvo škodlivých substancií, ako je toluén, formaldehydy a olovo, ktoré môžu mať reálny vplyv na naše zdravie (vyrážky, alergie, dýchacie problémy). Nezabúdajme na toxíny, vznikajúce ako vedľajší produkt pri ich výrobe, ktoré sa k nám vracajú v ovzduší, ktoré dýchame a vo vode a potravinách, ktoré konzumujeme. A preto používame jedine nátery prírodného pôvodu. Bez toluénové včelie vosky firmy Myland's, moridla na báze vody firmy Rosner alebo prírodne lisovaný olej z poľského ľanu. Tieto výrobky zaručujú, že neškodia ani vám, ani nášmu životnému prostrediu. Dokonca aj obaly našich výrobkov sú vyrábane z fólií, ktoré sú 100% recyklovateľné.

Mazzivo ekológia a zdravie

 

Kondícia našej planéty záleží na Vašich rozhodnutiach

Na kondíciu našej planéty a nášho zdravia majú vplyv tisíce malých rozhodnutí, ktoré začínajú výberom nakupovaného výrobku a končia tým, kde vyhodíme jeho obal.