Koberce Miroo

Vlastný rozmer koberca Miroo

Miroo individual carpet

Návod ako vytvoríte Váš Miroo individuálny koberec

...ako skicu

  1. Najprv si stiahnite a vytlačte vhodný štvorčekový papier z našej www stránky Raster Miroo koberce
  2. Nakreslite podľa možnosti najvernejší tvar. Zohľadnite prosím pritom mierku štvorčekového papiera a dodržiavajte pritom odporúčania z tohto návodu tak, aby sa dal Váš návrh čo najlepšie a najvernejšie vyrobiť.
  3. Hotový obrázok – skicu preskenujte a ako PDF formát s udanou kvalitou a farbou zašlite na našu e-mailovu adresu obchod@matrachello.sk

...ako šablónu 1:1

  1. Vystrihnite Vašu požadovanú formu – tvar z kartónu alebo papiera v originálnej veľkosti a otestujte túto priamo v priestore - interiéry, na želanom mieste – pozícii, v ktorom by sa mal nachádzať.
  2. Uveďte na hornú stranu šablóny poznámku „strana nahor“.
  3. Zašlite šablónu poštou alebo kuriérom na našu adresu Dušan Blicha-Matrachello, Vranovská 14, 08001 Prešov s udaním požadovanej farby a kvality.

...na Vašom počítači

  1. Vytvorte tvar koberca v ľubovoľnom grafickom programe.
  2. Uveďte do nákresu k tvaru koberca na príklade nakresleného štvorca mierku 1m2 koberca. Zároveň Vás žiadame uviesť celkové rozmery koberca ako najdlhšiu dĺžku a najširšiu šírku.
  3. Zašlite takýto nákres v PDF formáte a uveďte aj požadovanú farbu a kvalitu koberca a zašlite na našu adresu obchod@matrachello.sk

Po obdržaní Vašich podkladov ich vyhodnotíme. Ak budú v poriadku a vyrobiteľné, tak Vám zašleme cenovú ponuku, resp. navrhneme optimalizáciu tvaru, tak aby bol bez problémov vyrobiteľný.

Dodacia doba: cca. v priebehu 7. pracovných dní po pripísaní zálohy na náš bankový účet.

Štvorčekové papiere na návrh tvarov sú k dispozícii na stiahnutie TU

Dôležité pravidlá pre design t varu Vášho miroo individuálneho koberca:

Pravidlá pre vytváranie vlastných tvarov kobercov Miroo

Vyvarujte sa prosím nasledovným veciam pri navrhovaní:

Nežiadúce tvary kobercov Miroo

Vkladané motívy z dvoch farieb alebo materiálov nie sú možné pri vlastnom návrhu miroo individual! Príklad vlastného návrhu na štvorčekovom papieri s mierkou 3x4 m:

Príklad vlastného návrhu koberca Miroo na štvorčekovom papieri s mierkou 3x4 m:

Príklad vlastného návrhu v grafickom programe:
Príklad vlastného návrhu koberca Miroo v grafickom programe:

Pri klzkých a hladkých povrchoch ako napr. laminátové podlahy alebo keramické odporúčame Anti – Slipnástrek (protišmyková úprava koberca), ktorý zabráni šmýkaniu sa koberca na hladkom povrchu. (za príplatok 10 EUR s DPH/ 1 m2 ).

Pre Vaše individuálne miroo tvary sú k dispozícii role kobercov o veľkosti 4x12 m .

Rolky kobercov o veľkosti 4x12 m

Minimálne objednávkové množstvo je 1 m² .
Sú prípustné veľkostné odchýlky +/- 2 % kvôli ručnému vyrábaniu kobercov.
Vami navrhnutý miroo koberec sa už teší na svoj nový domov u Vás !

Váš tím Matrachello    

Matrachello