Vážený zákaník, vyberte prosím zodpovedajúci typ problému zo zoznamu nižšie:

1. Ohlásenie reklamácie

Reklamáciu ohlásite vyplnením jednoduchého formulára, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke.

2. Zaslanie tovaru na našu adresu

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie, zašlite tovar na adresu:

MATRACHELLO
Vranovská 14
08 006 Prešov

Kto platí dopravu?

V prípade, ak Vaša reklamácia bola uznaná ako oprávnená, máte právo na úhradu najnižších nevyhnutne vynaložených prepravných nákladov na dopravu tovaru k reklamácii. Pre tento prípad je však nutné doložiť daňový doklad za prepravu tovaru na reklamáciu.

Doručovanie tovaru na reklamáciu

Pri zasielaní reklamácie prepravnou službou tovar starostlivo zabaľte.

Tovar určený na reklamáciu neodporúčame zasielať poštou.

Za prípadné poškodenie alebo stratu počas prepravy spoločnosť MATRACHELLO nenesie zodpovednosť.

Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielky nemôžeme prijať.

Reklamovaný tovar prosím nenoste do nášho reklamačného strediska osobne! Tovar donesený do nášho reklamačného strediska osobne nedokážeme prijať a reklamáciu takýmto spôsobom nie je možné vybaviť!

Zákazník je povinný tovar zaslať naspäť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nás oboznámil so svojim zámerom uplatniť si reklamáciu.

Kedy a ako bude reklamácia vybavená

K reklamácii vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru u nás, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

Reklamovaný tovar sa po prijatí prepravuje do autorizovaného servisu, kde prebehne diagnostika, oprava alebo výmena (v závislosti od povahy závady reklamovaného tovaru).

Ak nebolo dohodnuté inak, posielame opravený alebo vymenený tovar späť na vašu adresu alebo na adresu prevádzky, v ktorej bola reklamácia podaná. O priebehu reklamácie sa môžete kedykoľvek informovať prostredníctvom nášho reklamačného strediska.


Informácie o zákazníkovi


Informácie o reklamovanom produkte

Napr. foto poškodeného produktu, prípadne krátke video (povolené formáty: jpg, jpeg, gif, png, zip, rar, pdf, doc, docx, mp4, avi)

Počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal. Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou prostredníctvom online formulára nižšie na tejto stránke.

Kvôli úspešnému vyriešeniu Vašej reklamácie nám prosím pošlite fotodokumentáciu poškodeného tovaru, prepravného obalu aj prepravného štítku zásielky.

Ak je ďalší bezchybný kus k dispozícii skladom k rýchlemu odoslaniu, zabezpečíme vyzdvihnutie reklamoveného tovaru a bezodkladnú výmenu a prepravu ku Vám alebo nájdeme spoločné riešenie ku Vašej spokojnosti.

Vy odovzdáte prepravcovi vadný tovar a my vám okamžite po jeho prijatí zašleme nový kus. Náklady na obojstrannú dopravu hradí MATRACHELLO. Uvedený spôsob riešenia reklamácie je možný len pri nahlásení poškodenia počas prepravy najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.

Reklamovaný tovar nenoste, prosím, na našu predajňu osobne! Tovar donesený do našej predajne osobne nedokážeme prijať a spracovať!


Informácie o zákazníkovi


Informácie o reklamovanom produkte

Napr. foto poškodeného produktu, prípadne krátke video (povolené formáty: jpg, jpeg, gif, png, zip, rar, pdf, doc, docx, mp4, avi)

Ak pri prvom rozbalení (najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru) zistíte, že zásielka neobsahuje všetky objednané položky, skontrolujte, či sa tieto položky nachádzajú na faktúre, ktorá vám bola zaslaná e-mailom. Chýbajúce položky, chýbajúcu časť, či viacero častí tovaru alebo chýbajúci užívateľský manuál, bez zbytočných odkladov nahláste jednoducho pomocou online formulára nižšie.


Informácie o zákazníkovi


Informácie o reklamovanom produkte

Napr. foto poškodeného produktu, prípadne krátke video (povolené formáty: jpg, jpeg, gif, png, zip, rar, pdf, doc, docx, mp4, avi)

Ak zistíte pri prvom rozbalení (najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru), že zásielka obsahuje iný, než objednaný tovar, porovnajte obsah zásielky s položkami na faktúre, ktorá vám bola zaslaná e-mailom. Nezrovnalosti bez zbytočných odkladov nahláste jednoducho prostredníctvom online formulára nižšie.

Po preverení udalostí zaistíme na naše náklady bezodkladnú nápravu.

Reklamovaný tovar nenoste, prosím, na našu predajňu osobne! Tovar donesený na našu predajňu osobne nedokážeme prijať a reklamáciu takýmto spôsobom nie je možné vybaviť!


Informácie o zákazníkovi


Informácie o reklamovanom produkte

Napr. foto poškodeného produktu, prípadne krátke video (povolené formáty: jpg, jpeg, gif, png, zip, rar, pdf, doc, docx, mp4, avi)

 
 
 Tlačivo na vrátenie tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu do 14 dní.

 Vážený zákazník, tlačivo si môžete stiahnúť tu:    TLAČIVO NA VRÁTENIE TOVARU 

 Tlačivo prosím priložte k objednávke.

check Produkt bol pridaný na porovnanie.